Đang Thực Hiện

118166 Logo Design

We need you to convert our company's name, Meet Without Limits, into a distinctive "font" similar to what Google, eBay, and Microsoft have done with their name. We will use this name as our logo, title of our home page, etc.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem thêm: microsoft design, home page ebay, google company logo design, google company logo, ebay home page, design logo google, microsoft graphic design, logo design google, font design graphic, design similar website ebay, name font design, convert design logo, google ebay, logo design home, home logo design, distinctive, logo google ebay, convert name logo, convert logo design, google logo, website design similar ebay, ebay logo, design ebay similar website, convert logo font, similar logo design website

Về Bên Thuê:
( 123 nhận xét )

Mã Dự Án: #1864334

Đã trao cho:

shobolanu

Ready to start any minute. Best regards, shobolanu

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0