Đang Thực Hiện

159372 Logo For Deepsniti

as discussed...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: deepsniti

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1905561

Đã trao cho:

deepsniti

Thanks mate :) as discussed bid is for one logo and color scheme for the brand

$165 USD trong 5 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0