Đã hoàn thành

2284 Logo for Internet TV series

Here is a basic diagram of what i need done: [url removed, login to view] I want my logo to look like that (except a heck of alot better).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: logo design internet, tv series, tv logo, diagram graphic, diagram graphic design, logo diagram, internet logo, diagram logo, logo look better, tv logo design, logo tv, logo design tv, internet tv, diagram website design, design graphic diagram, diagram website, internet look, website design diagram, website diagram, imageshack, graphic design diagram, logo internet

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1753153

Được trao cho:

mngtechnolo

WE CAN DO [url removed, login to view] NEEDED.

$24 USD trong 1 ngày
(199 Đánh Giá)
5.8