Đang Thực Hiện

148917 Logo re-work

I simply need our logo circularized (if thats a word) I have our basic logo in .ai format that would be really easy to work with I just don't have the skills myself to do it. I have a very small budget.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: work easy logo, small logo word, simply logo, easy work logo, basic logo graphic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Arlington,

Mã Dự Án: #1895096

Đã trao cho:

vero1973sl

Please check my portfolio http://www.ameisadvertising.com/portfolio.html

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0