Đang Thực Hiện

make my website live streaming Broadcasting

make my website live streaming and set up

if you are interested please email me

set up my website live stream

just like this website justin tv or [url removed, login to view]

add me in my skype nabi24dasani

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: make set, make my website, make design website, website design set up email, tv stream, streaming, my skype , live streaming, justin, design my website, broadcasting, skype live, streaming live, streaming live streaming, ngirtz, broadcasting streaming video live online, website justin tv, tv streaming, tv justin, streaming website tv, streaming tv, make skype, make live tv streaming website, live tv website, live tv

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) none, Philippines

ID dự án: #1691532

Được trao cho:

greenwebsolution

Hi, I am interested in your Project. Please check PMB for Details, Thanks

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

aguspr

You need to rent streaming server to do it...

$130 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0