Đã hoàn thành

129582 Mambo Website Makeover(Update)

I want the template and the content of a site built with Mambo to be redesigned/updated as listed in the file attached.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Joomla, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website makeover, content update template, website built update, mambo website, mambo update, graphic design makeover, template mambo, website template update, graphic design mambo, makeover site, makeover, mambo template, mambo

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1875750

Được trao cho:

dreamzteam

Hi, We are ready to start. Regards

$90 USD trong 2 ngày
(74 Đánh Giá)
5.0