Đang Thực Hiện

139655 MYSPACE LAYOUTS -

Hi,

I need someone to make me a lot of myspace layouts with codes. I will take pre made ones as well. I need something like this

[url removed, login to view] lz .ws/layouts (no spaces)

Again, I need layouts + Codes (html) so you will basically do editing using a myspace profile.

PLEASE BID AND TELL HOW MANY YOU CAN MAKE/SELL

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: wal, Layouts, layouts html, graphic layouts, sell codes website, profile layouts, myspace layouts graphic design, myspace graphic design layouts, myspace design sell, make website myspace, graphic design layouts, graphic design html codes, editing html graphic, myspace graphic, need someone myspace, graphic layouts design, design myspace website, design myspace profile, html codes design myspace, graphic design myspace layouts, myspace layouts design, editing myspace, myspace design codes, need graphic design myspace, sell myspace design

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) north york, Canada

ID dự án: #1885830