Đã hoàn thành

161624 MYSPACE PROFILE

Looking for a really cool and nice myspace campaign for a charity. Looking for something really flashy and nice; will give our website as reference to project. Need it done in 24 hrs. Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: looking something myspace, campaign project graphic design, myspace website done, myspace profile project, project profile myspace, myspace graphic, design myspace website, cool looking myspace, design myspace profile, charity graphic design, nice myspace design, need graphic design myspace, profile design myspace, hcy152001, graphic design charity, graphic design myspace, design myspace, myspace graphic design, myspace profile, myspace profile design

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1907813

Được trao cho:

WitVerb

see pmb

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0