Đã Đóng

NandiniThakurOnly1

This is a project for Nandini Thakur Only. I won't work with anyone else. This is a longer-term project.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Oracle, Thiết kế trang web

Xem thêm: longer term halloween, joomla administrator menu doesn`t work mootools, virtuemart doesn`t work move hosting server, dynamic kml php don`t work, work projects term relationship, sincerely looking forward work build term business relationship, linux server expert hour work rockerstecsearch term

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Laguna Beach, United States

Mã Dự Án: #1719039

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

N9RlD2H6n

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0