Đang Thực Hiện

123410 nedd a very good coder

i need a very good coder in graphic design and web designe

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web graphic designe, very good website design, i need a good coder, designe web, coder web, designe website, web coder, nedd, good web designe graphic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bristol Gloucestershire,

ID dự án: #1869576

Được trao cho:

dresch

i`m very good

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0