Đang Thực Hiện

166235 Need Adult Comic regular basis

We are seeking an artist that can draw short adult comics with one main character. (between 8-12pages) Must incl. own ideas for storyline.

Comics wont need to be to realistic, but must be colored by the artist.

We need comics on a regular basis.

Please forward your resume...

***We dont pay upfront***

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: short resume, resume ideas, pay artist to draw, graphic design resume ideas, graphic artist website ideas, graphic artist ideas, design your own graphic character, character graphic artist, character draw, basis resume, an artist need, regular, own ideas, main character, draw character , draw a character, comics, comic artist, character comic, basis , artist that can draw, comic artist need, 250 adult, adult comic artist, draw comic

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1912428