Đã hoàn thành

need logo for webiste

Được trao cho:

duelfun

Please give me work

$30 USD trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
4.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

carvingdezine

Professional and Original Work Guaranteed! Please open up your Inbox for more details or discussion before you make your choice!

$50 USD trong 2 ngày
(97 Nhận xét)
6.5
bdweb

Use me for design the logo... check detail in PMB

$30 USD trong 1 ngày
(120 Nhận xét)
6.1
gennieofthelamp

let's start!!!

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0