Đang Thực Hiện

157992 Need new brochure

I have a brochure and need someone to create a similar one with my company name and logo on it. Text is there,too.

Must be high quality.

I need this done in one day.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem thêm: someone create new logo, create company brochure, brochure company design, brochure company, create brochure website, must brochure, quality brochure, need someone design brochure, need someone logo company, text brochure, need design brochure, high design brochure, brochure text, need someone create logo

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) portland, United States

Mã Dự Án: #1904179

Đã trao cho:

halaidesigns

Ready to start now as per discussed. thanks creativemind23

$40 USD trong 0 ngày
(254 Đánh Giá)
6.8