Đang Thực Hiện

140103 Need a site clone

We need a simple full site development. This is to clone www.rumahmuslim.com. Exact functionalities but different look and feel. Please pay attention to Gallery menu , front gallery. Random link dan random bank information. We will supply the info, you will make all the graphics as well as simple web 2.0 logo.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Joomla, MySQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web design random, random logo design, random logo, design web full site, design logo dan menu, bank design logo, bank site, please pay attention, logo design bank, random link, bank site design, website gallery clone, simple site clone, design logo bank, clone design graphic, full site, clone bank, gallery clone, Web site Clone, need logo site, random gallery, website site clone, need site menu, clone www, development clone

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Jakarta, Indonesia

ID dự án: #1886278