Đang Thực Hiện

142425 nsima

i need a designer that can design something like this site [url removed, login to view] , i also need the design to be sliced. the end result will be a home page sliced and one inside page sliced as well.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: cj . com, cj website design, cj com

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1888600

Đã trao cho:

inspiredesign

Please check P.M.B.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0