Đã hoàn thành

119822 one page design

I,m looking for a one page design I can use to make the rest of the site.

Using dreamweaver.

I have the colours and some other info you could use to help you with layout.

more details in pm

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: graphic page design, one page, page make layout, dreamweaver layout, page design layout, dreamweaver page

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét )

ID dự án: #1865992

Được trao cho:

doramey2012

pmb please

$35 USD trong 1 ngày
(129 Đánh Giá)
6.1