Đang Thực Hiện

Only for crash7 project 2

as final on mail

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: crash7, design crash, pixogon, final year project outsource, final project recipe database

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1047067

Đã trao cho:

crash7

Project will complete in 5 days, video audio project.

$100 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4