Đã Đóng

Paymyshows

I am trying to create a portal like Netflix or Hulu but 3 elements

Consumer side

Content providers side

And the reporting side

I need a few splash pages for proof of concept

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: create netflix website, netflix concept design, need legal letter proof, netflix website, website netflix, create website netflix, reporting portal design, proof portal, providers need, splash pages, proof concept graphic design, netflix website design, graphic design splash pages, graphic design consumer, need splash page, website splash pages, graphic design proof concept, hulu

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1684020

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

qitsol

Need more details to give you right estimation.

$250 USD trong 5 ngày
(75 Đánh Giá)
6.6
chioguay

Hi! Experienced designer.

$200 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
4.0