Đã hoàn thành

155651 photo effect

I need foto1 with the same effect as foto2.

It is the photo made with dots

See the attached files

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: effect, dots, dots design, photo effect website, website effect, effect photo, photo effect

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

ID dự án: #1901835

Được trao cho:

astong

Details on PMB.

$15 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.3