Đóng

PHPFOX Customization

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $232 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi,

Looking for dedicated and honest india based freelancer to work on PHPFOX customization. The projects includes little of designing and coding, this is an urgent requirement to start immediately so I m looking for serious candidates. We have bulk of projects so there would be opportunity to get more projects

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online