Đang Thực Hiện

Private project for dawid

Private project for dawid, budget is 80USD thanks!

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế trang web

Xem thêm: dawid, private project website, design private project, blsolutions, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, shopping cart usd budget, private graphic

Về Bên Thuê:
( 170 nhận xét ) Austin, United States

Mã Dự Án: #1035075

7 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

DevelopGroup

Sir i am ready to start work.

$80 USD trong 0 ngày
(184 Đánh Giá)
6.9
pawelecweb

Hi, ready to start on the project as discussed.

$80 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3
aaa2103

Can you let me know more details about the project, so that I can start it immediately, please?

$80 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
3.2
escritor1982

I am ready to start immediately.

$60 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1
dshfgsdgsd

Sir, I am ready for your work

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
danmontezon05

I need details, please provide.

$80 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
svetistrpo

Pro,just need detail of work..and you get it done very fast

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0