Đã hoàn thành

Private Project for 'iflyers'

Được trao cho:

iflyers

Hi let's do it!

$80 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $118 cho công việc này

mohammdtanveer

Cover Letter ________________________________________ Dear Hiring Manager, I have experience in Wordpress, Photoshop, C#.NET, ASP.Net, PHP, JAVASCRIPT, HTML, CSS, JQuery, SQL Server and I'm interested in your jo Thêm

$75 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aneesh100

i will do my best

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0