Đang Thực Hiện

Project for johlanh #4

Website redesign + logo redesign for company. 9 pages of redesign material (homepage + internal pages + forms)

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: internal project, graphic logo project, internal graphic, ndalleva, website redesign project, forms redesign, redesign logo project, css company heading logo, company needs logo, website add names logo, project management systems website

Về Bên Thuê:
( 262 nhận xét ) King of Prussia, United States

Mã Dự Án: #1699697

Đã trao cho:

johlanh

Thanks for this.

$900 USD trong 10 ngày
(123 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $825 cho công việc này

worldexplorer

hi, i assure you 100% complete work, i will make you happy with what i will deliver,

$750 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
4.4