Đang Thực Hiện

Project for johlanh #4

Đã trao cho:

johlanh

Thanks for this.

$900 USD trong 10 ngày
(123 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $825 cho công việc này

worldexplorer

hi, i assure you 100% complete work, i will make you happy with what i will deliver,

$750 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
4.4