Đang Thực Hiện

124941 project for jorlance

Project for 10 web site designs, as discussed at $150 per site. I will get you the new list before you start this batch.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: web for designs, graphic designs for $150, batch design, batch designs

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét )

Mã Dự Án: #1871107

Đã trao cho:

jorlance

Thank You

$1500 USD trong 15 ngày
(128 Đánh Giá)
6.1