Đang Thực Hiện

project for j4ndy

photo gallery for previously designed site.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: j4ndy, project designed, gallery project, photo gallery project, gallery photo tattoos, unique project site layout, free simpleviewer gallery photo, site designed flex

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) ny, United States

Mã Dự Án: #1021617

Đã trao cho:

j4ndy

Oh be a fine girl kiss me right now, smack.

$330 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $270 cho công việc này

shlokjodha

lets begin.

$251 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4
devbusiness

pls provide other details also.

$250 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
beramukesh33

please check your p.m.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0