Đã hoàn thành

Project for Nick

Được trao cho:

nickwedgewood

Here is my bid

$374 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $285 cho công việc này

mpulock

Hello Sir, I am a Expert Web Designer.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NoemiYap

Sir: It is my pleasure to work with you...

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AbhinavVadrevu

I can do it. I have hands on experience in web designing. Please check your PMB.

$300 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
timsablaya

what is the detail of the job?

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0