Đang Thực Hiện

project for webdesigner

this is a private project for webdesigner to create a website mockup for me.

more information will be sent via a text file.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: webdesigner, mockup for, graphic text project, project read text file, project text file comparison, reading text file project, text file java project, mockup project, project webdesigner, design project text

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #1660703

Đã trao cho:

wabdesigner

Hi please check Your Email, Thanks

$75 USD trong 4 ngày
(168 Đánh Giá)
6.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

ricardofreitas

Please check the private message, thanks

$75 USD trong 3 ngày
(32 Đánh Giá)
6.1
bydesign01

www.cwbydesign.co.uk

$76 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0