Đang Thực Hiện

Project quicky For Adk

Just a quick design to get done.

will be needing to retouch some designs

that i have look forward to getting done very soon!

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: adk design, retouch design , graphic design quicky, design retouch, fullwebberpay, graphic retouch, quick design project, retouch website, needing designs, look cartoon graphic design

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) stpaul, United States

Mã Dự Án: #1692222

3 freelancer đang chào giá trung bình $41/giờ cho công việc này

anekdamian

Hey. ANEKDAMIAN here.

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
3.3
mariumkhatun

Hi, I am highly experienced in Webpage Design Wordpress, Joomla, PHP, My SQL, both Onpage and Offpage Optimization Skills........So Please Check PMB For More Details........

$6 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
somaiyai

hi job is simple lets start it

$111 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0