Đã hoàn thành

139335 quote for this layout

Please give me a quote for this layout

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design quote, please quote, quote layout, graphic design quote, richwaytech, http layout

Về Bên Thuê:
( 207 nhận xét ) miami, United States

ID dự án: #1885510

Được trao cho:

daskss

I can design the layout. I will provide HTML and CSS for the approved layout. Please check PMB for the samples and details. Regards

$45 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0