Đã hoàn thành

123855 Real Quick Website dress up

I need someone to dress up this page for me:

[url removed, login to view]

Real simple. Just make it look better. :)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: dress design, design dress, dress design graphic, design dress graphic, flcodework, dress graphic design, quick website, make quick graphic, www com dress, graphic design dress, graphic dress design, dress graphic, website look better, quick website design

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Longwood, United States

ID dự án: #1870021

Được trao cho:

miraagews

Hello, please check PMB ^_^

$30 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0