Đang Thực Hiện

86536 Redesign Mobile Pictures Site

Redesigning a website, view current site at [url removed, login to view] Please check the current site thoroughly and bid. Regards.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: mobile graphic, graphic mobile, mobile redesign, pictures site, mobile bid site, mobile check, redesigning site

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét )

ID dự án: #1832704