Đã hoàn thành

198546 Redo Logo

I either want a new logo design or I need what I have redone

Should be a simple job

Logo is here

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: cc logo design, redo, job logo, redone logo, logo want redone, redo design, logo redone, need logo redone, need job logo, redo logo, logo redo

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1944767

Được trao cho:

PiDesign

Done! Check Pm please :)

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0