Đã hoàn thành

125508 Remove 700 Background images

I have a website that sales shoes. I have more than 700 500 x 500 pictures that need to background removed. I need someone who can do this for me ASAP. Thank You.

Here is an example of what I would like to images to look like:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: website design for shoes, sales background, background images for website, a website to design shoes, adidas website design, adidas website, adidas com, graphic design shoes, graphic design background images, remove bad, bad boy, background removed, background remove , background remove images, need sales boy, graphic remove, remove background website, shoes design website, 500 pictures, 700, website 700, background asap, background 500, 500 images, design website adidas

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Lim?n, Costa Rica

Mã Dự Án: #1871674

Đã trao cho:

rajeshsonisl

Thanks!

$200 USD trong 3 ngày
(557 Đánh Giá)
7.2