Đang Thực Hiện

sample screen shot to high quality psd design...

i have just low quality edit screenshot

need to high quality PSD design file for html page coding..

whos good feeling photoshop designer??

if u clear this project , i will give more project and future work :)

thanks...... !!

bid only young feeling designer :)

check attach file

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: young graphic designer, need young graphic designer, bid sample, high quality work, website psd design, u design, screen html website, sample bid, html quality, screen page, html sample project, screen coding, screen photoshop, graphic quality, check sample file, psd design work, quality graphic work, screenshot html, quality website design, edit psd website, psd design project, design graphic future psd, need psd design, html screen design, website coding psd

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) pusan, Korea, Republic of

Mã Dự Án: #1033347

6 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

guru004

You forgot to attach file, Kindly check PM for my work :)

$50 USD trong 2 ngày
(382 Đánh Giá)
7.4
wabdesigner

Hi please check Your PMB, Thanks...

$60 USD trong 2 ngày
(168 Đánh Giá)
6.9
medizai

Hi Sir, pls check my PMB

$35 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0
ezsol

Dear Buyer, Please see my designs in PMB. I am ready to do a mockup before you select me. Thanks and regards.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
saifullahiitkust

i have a team of highly skilled designers.you will get 100% guarantee.

$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hiranharsha

please check your MP

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0