Đã hoàn thành

148641 SEO / Landing page/banner

This is a pure marketing project. Need a landing page like below:

[url removed, login to view]

Also need an efficient way to drive traffic to the site. We definitely need SEO and also will look at PPC or affiliate situations.

Target

Investors with net worth of $1mil +

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Xây dựng liên kết, Tiếp thị, SEO, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: seo landing page, page like, need a landing page, affiliate landing page, campaign page, marketing banner design, seo marketing project, banner campaign, design banner seo, seo design banner, pure project net, website investors, design affiliate banner, marketing banner, drive traffic landing page, seo landing page design, traffic landing page, net worth investors, landing page traffic, seo landing, seo banner design, page seo affiliate site, landing seo, seo drive traffic, page drive

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) philadelphia,

ID dự án: #1894820

Được trao cho:

britishyip

as per discussed. expecting to serve you again. Regards Raj

$339 USD trong 6 ngày
(138 Đánh Giá)
8.4