Đang Thực Hiện

Site Design

Được trao cho:

scottjr

dear sir, i reviewed your job description and i can provide you the best solution. please see my portfolio at http://cv.monofactor.com. thank you

$700 USD trong 3 ngày
(40 Đánh Giá)
6.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $575 cho công việc này

JacobGrahn

Please see PM for details. -Jacob

$450 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.0