Đang Thực Hiện

139616 Splash page and logo design

I want to have a splash page design and a logo design for my team.

Here is the sample splash page.

[url removed, login to view]

Here is our team web site.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: web page logo design, web page design logo, logo design web page, want design web page, page logo design, team logo, splash page, design splash, design logo splash, logo design splash, want logo design, splash website, website splash page, splash graphic design, splash design, splash page logo, page logo, logo team, logo splash, splash web, splash page website, logo design splash page, splash logo design, design web splash page, web splash page

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Lam Tin, Hong Kong

Mã Dự Án: #1885791

Đã trao cho:

clownfish

Please check PMB, Thanks

$90 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0