Đã Đóng

voice commands

i want a program that can accept and store different user voices... to enable the user loggon by a voice command

Kỹ năng: eCommerce, Thiết kế đồ họa, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: voice program, voice website design, voices, voice commands, user voice, voice website, enable yast command sles, voice graphic design, want work jewellery store, voice graphic, commands, voice command

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kenya

Mã Dự Án: #1725685

3 freelancer đang chào giá trung bình $850 cho công việc này

USAGraphicPR0

********************************************.. YOUR SEARCH ENDS HERE .. ********************************************** GET IT DONE RIGHT THE FIRST TIME! Hello Sir/Ma'am, I look forward to talking to you further and get Thêm

$1000 USD trong 8 ngày
(129 Đánh Giá)
8.2
tiabrains

Greetings, Please check your inbox. Kind Regards, TIA Team.

$750 USD trong 20 ngày
(56 Đánh Giá)
6.2
mxicoders

Just check PMB.

$800 USD trong 20 ngày
(14 Đánh Giá)
6.1
PVw3Pp6L7

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0