Đã hoàn thành

Wanted graphic designer for few hours Work - 29/6/2012

Đã trao cho:

iVextor

Lets Start Sir... :)

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
2.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

aukint

I can help you sir tonight!

$25 USD / giờ
(31 Đánh Giá)
5.1
Gauravkashyap

I am interested in working on your project.

$15 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
2.4
purpleliquid

I am available for work straight [url removed, login to view] visit [url removed, login to view] for the type of work i can complete

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0