Đang Thực Hiện

126066 Web dev. comp.

this is for a web dev comp. for Jay

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: web design dev, graphic design comp, jay web, website dev, Web dev, JAY, dev dev, graphic jay design, graphic comp

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1872233

Đã trao cho:

foxjay

Let's start!:)

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0