Đang Thực Hiện

Website Design for Partha Guha

Only bid Partha Guha please

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: graphic design website bid, design website bid, website design theme bid, design website unique bid, evrimtanrikut, bid design website mercolacom, website design freelancer bid

Về Bên Thuê:
( 100 nhận xét ) Mugla, Turkey

Mã Dự Án: #1008025

5 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

parthaguha

Please see pm.

$175 USD trong 5 ngày
(74 Đánh Giá)
5.8
dflash

Please see pm

$100 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2
doodboot

Dear sir you can check my portfolio in PM may be i can do it

$215 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
miteshverma

Hello sir i have own company of website designing and development, which is certified form rajasthan Govt. , I have 15 Designer Team of Development, plz give me a one change, we will do batter as any other company. Thêm

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vinayakinfotech

Dear Sir, We can work for you & give you 100% satisfaction.

$184 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0