Đã hoàn thành

148677 Website Edits Needed

Some simple text edits to our website are needed asap. Just changing a few lines of text.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: simple graphic lines, edits design, website edits, website design needed

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1894856

Được trao cho:

worgen

Ok

$15 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
2.2