Đã hoàn thành

133250 Website and Logo

Website for TEKHELPER & Logo Design as previously agreed

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: logo design 77

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1879421

Đã trao cho:

petersmith

Hi Scott, thanks once again.

$170 USD trong 4 ngày
(20 Đánh Giá)
5.4