Đã hoàn thành

143427 Website Skin/Theme

I have a site and forum (phpbb3) already created. It has its stock template/skin/theme. All I need done is a new 'theme' for the site and forum, so they are themed the same.

I will provide all you all the images/html/css that you need, you just need to edit the images or create new ones that fit the layout.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: graphic design template forum, forum css template, skin css images, skin website template, graphic images website, html css forum, graphic skin, html skin, graphic layout website, theme forum phpbb3, theme forum, theme stock, website skin template, skin theme template, fit design theme, html template skin, phpbb3 forum theme, create stock website, css template stock, skin edit, skin html design, skin design html, skin forum, themed images, stock forum

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) boston, United States

ID dự án: #1889603

Được trao cho:

kks

ready to start, pl see pmb:)

$25 USD trong 1 ngày
(442 Đánh Giá)
6.6