Đã Đóng

Website startup

6 freelancer đang chào giá trung bình $141 cho công việc này

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$225 USD trong 5 ngày
(139 Đánh Giá)
6.1
cloudvn

Allow me to help you! Check PMB, thanks!

$250 USD trong 5 ngày
(30 Đánh Giá)
4.7
ejemplo1010

Plz chk pmb for the best offer.

$30 USD trong 15 ngày
(21 Đánh Giá)
4.5
divyarajas

i am interested to do this project. can you please send what are the information to get this project. do you want Proposal for this project? do you have any specific proposal format or i can choose any format? based on Thêm

$50 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
crondev

Please check PM from me.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bdshimul

i can do this sir

$239 USD trong 17 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0