Đang Thực Hiện

139663 Website Update

I need enhancements to our website.

(1) about 10 - 12hrs worth of work.

I have the raw css files so all you need is creative talent.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website update, update graphic files, css update, website design talent, talent website, yohana05, enhancements website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dallas, United States

ID dự án: #1885838