Đang Thực Hiện

Winners Paradise

I am seeking someont to customize a purchased Casino Web Template. I need My affiliate smart link embedded in the site. Basically, I need assistance in getting the site up and running.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: website design winners, paradise, smart seeking, embedded link, casino affiliate web design, need casino link, smart template, smart design, embedded web, seeking web design, affiliate site template, graphic affiliate, web design casino, template casino, running graphic, purchased, embedded graphic, design website casino, design casino website, casino web, affiliate template, casino affiliate website, casino graphic, link casino, casino graphic design

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) N Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #36619

3 freelancer đang chào giá trung bình $117 cho công việc này

gato

Hi, I can help you with the customization. You can check my portfolio at bygato.com

$100 USD trong 5 ngày
(92 Đánh Giá)
7.7
shayluv4u2

Hi lets get this started. Shay

$100 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
4.3
PatrickDev

Hi, can you please give me some details via PMB?

$150 USD trong 2 ngày
(23 Đánh Giá)
4.2