Đã hoàn thành

146448 Wordpress Print Css

I have a site and i need it to print the way it looks, wordpress by default only prints text.

[url removed, login to view]

That explains how to do it, I need it done ASAP

Thanks, Joel

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: wordpress codex, codex wordpress org, codex wordpress, design to print, print only, joel, css print, asap css, print css, wordpress wordpress default , wordpress default, print site, wordpress looks website

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) sarasota, United States

ID dự án: #1892625

Được trao cho:

cheesypeanut

Have worked with WP before, can get this done for you.

$50 USD trong 1 ngày
(68 Đánh Giá)
5.2