Đang Thực Hiện

[url removed, login to view]

Hi...

It's a logo for [url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế trang web

Xem thêm: logo ch, graphic design ch, sweetescort russia, www graphic, www, ch, arte47

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Geneva, Switzerland

Mã Dự Án: #58401

Đã trao cho:

zambra

Hello! Please see my portfolio in my profile. U will like it. Animations: [url removed, login to view] . [url removed, login to view] . [url removed, login to view] . http:/ Thêm

$50 USD trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
4.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

excelence

lets do it,thanks

$50 USD trong 0 ngày
(103 Đánh Giá)
8.0
respiro

Professional logo design services. Please read your P.M. Thank you!

$70 USD trong 2 ngày
(119 Đánh Giá)
6.7