Đã hoàn thành

Dixie Web Form Enhancements

1. Payment Method – Paypal or Mail a check

2. PayPal Payment Method – Check or Credit Card

3. Paypal transaction ID

4. Add SKU (Item Number) to the order detail at the bottom of the email.

Kĩ năng: HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: paypal transaction pending, paypal email id, payment method check, dixie, html mail form, paypal payment method , order payment form, html form method, html paypal payment form, transaction email design, paypal transaction email, sku number, form card, sku website, web order number, paypal web form, email form website html, form email method, paypal transaction, form order, check html, paypal form web, payment form html, design html mail, enhancements

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #1010901

Được trao cho:

sanjay2004

Ready to start.

$250 USD trong 3 ngày
(952 Đánh Giá)
9.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

shmai

have a glance at PM. Regards,

$350 USD trong 5 ngày
(74 Nhận xét)
6.5